Program mai- juni 2017

Slik ser det foreløpige programmet ut:

Søndag 30. april

ARBESDAER kl. 13.00

Mandag 01.05.17

ARBESDAER kl. 15.00

Billetter kan bestilles på tlf. 62508800 el kjøp ved inngangen.

Videre program blir lagt ut fortløpende.