Munch-stien

Dette er en runde som forteller om Munch – familiens tilknytning til Ådalsbruk. På hvert sted er det satt opp informasjonstavler der du kan lese om forbindelsen de hadde til stedet. Denne turen egner seg godt for sykkel.

 • Infotavla på Klevfos. (Foto/Photo)
  1/1
  Tavla på museumsområdet

Munch-stien starter på Klevfos. Da Edvard Munch ble født i 1863, eide Engelaug området fabrikken er bygd på. Da Edvard var tilbake her på sommerferie som 11-åring, har han mest sannsynlig lekt her og vi vet at han har fisket i Svartelva. Det har han skrevet om i brev han sendte hjem til faren.

«Vi får hoppe i Høet saameget vi vil og fisker Aakjyter her i Elven der er nesten saa store som Smaasild og vi faar omkring 30 af dem for hver gang vi gaar ned og fisker.»

 Vi kan si at her på Klevfos går vi bokstavelig talt i Edvard Munchs fotspor. Han var også tilbake her sommeren 1882 og vandret nok rundt på området her og mimret. Siste gang vi vet han var tilbake, var i 1938. 


 • Infotavle ved Arbeiderbolin. (Foto/Photo)
  1/1
  Tavla utenfor Arbeiderbolin

Klevfosbolin har direkte forbindelse til Edvard Munch. Faren, Christian Munch, arbeidet som korpslege i Løten. Bolin sto på Tofsrud, der det var eksersisplass og den ble flyttet hit i 1894 for å bli leiligheter til arbeiderne på Klevfos. Christian Munch hadde legekontor i denne bygningen mens den sto på Tofsrud. Etter at huset ble satt opp igjen på Klevfos, ble det innredet til leiligheter, på det meste bodde 9 familier her. Bolin fikk aldri innlagt vann, og den siste familien som bodde her flyttet i 1981!


 • Englaug, Edvard Munchs fødested. (Foto/Photo)
  1/2
  I 2.etg i den hvite bygningen ble Edvard født.
 • Infotavla ved Englaug. (Foto/Photo)
  2/2
  Tavla på fotopunktet ved Engelaug.

Edvard ble født i andre etasje i den store hvite gardsbygningen på Engelaug. Bygningen står idag slik den var på den tiden. Den nåværende driveren av Engelaug er direkte etterkommer av Ingeborg og Anton Thingstad som drev gården da Edvard ble født. De fikk et veldig godt forhold til Munch-familien, og de hadde god kontakt både pr brev og ved besøk gjennom hele Edvards liv. Munch-familien kalte gården for «Engelhaug» fordi menneskene her var så snille. Da Edvards søster, Sophie døde av tuberkulose 15 år gammel, reiste far Christian til Løten og forærte Ingeborg Sophies andaktsbok. Den er godt bevart på Engelaug i dag, likeså senga som Edvard ble født i. Nedenfor gården er det laget et fotopunkt, med plass til parkering av buss.


 • Infotavla ved By. (Foto/Photo)
  1/2
  Tavla ved By.
 • Infotavla ved By. (Foto/Photo)
  2/2
  Om gravfeltet på By.

Laura Bjølstad og Christian Munch møttes i Elverum der Laura var husjomfru hos familien Munthe. Christian jobbet da allerede i Løten. Han skaffet dem leilighet på By på Ådalsbruk, og de flyttet dit da de giftet seg i oktober 1861. Her ble Sophie født. By er Løtens eldste gård. Her finnes et av innlandets største gravfelt som stammer fra år 0–1000 e Kr. Christian og Laura Munch bodde her et års tid. Husene på By var gamle og trekkfulle og det sies at Christian Munch var bekymret for helsa til den lille og for Laura, som allerede da var merket av tuberkulose. De fikk da tak i husvære på Engelaug. 

Christian skriver til Laura om husværet på By:

«Vi faae 3 Værelser og et lidet Kjøkken med Comfur samt et Rum derved, som kan benyttes til Fadebuur. Dagligværelset er temmelig stort, meget lyst og venligt, gid det blot er varmt for Dig min kjære elskede Ven!»


 • Munch-stien, tavla ved Tofsrud. (Foto/Photo)
  1/2
  Tavle ved Tofsrud. Den står langs den gamle Kongsvegen til Hamar.
 • Englaug gård er maleren Edvard Munchs fødested. (Foto/Photo)
  2/2
  Tofsrud gård. Arbeiderbolin på Klevfos ble flyttet herfra.

Christian Munch var som korpslege tilknyttet eksersisplassen Tofsrudmoen nær gården Tofsrud på Ådalsbruk. Denne stillingen innebar bare periodevis tjeneste og det var derfor mulig for han også å virke som lege i Løten. Han vikarierte også for sin studiekamerat dr. Christoffer Munthe i Elverum, og det var jo der han traff Laura. Allerede i mai 1863 fikk Christian jobb som nasjonal korpslege ved Armeens hovedstasjon i Christiania og familien flyttet etter i oktober samme år.