Pris temadager

Pris pr. barn på temadager er kr 60. Lærere og assistenter går gratis.

Dette inkluderer omvisninger, papirlaging og evt. vannhjul.