Pris temadager

Pris pr. barn på temadager er kr. 55,-

Dette inkluderer omvisninger, papirlaging og evt. vannhjul. For støping av tinnfigurer gjelder egne priser, og skjer etter avtale.

Lærere og assistenter går gratis.