Soppangrep i Arbeiderboligen

I august 2015 ble det oppdaget soppangrep i kjelleren på Arbeiderboligen.

 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  1/1
  Soppangrep i Arbeiderbolin

I august 2015 ble det oppdaget et stort og aggressivt angrep av ekte norsk hus-sopp i kjelleren i Arbeiderboligen. Det ble satt igang dokumentasjon av den gamle kjellerens innredning før de gamle matbodene ble revet og sanert. Delevegger ble kuttet og fjernet med 1 meters sikringsmonn for å hindre videre spredning av sopp.

 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  1/7
  Kjellerinngangen i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  2/7
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  3/7
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  4/7
  Soppangrep i Arbeiderboilin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  5/7
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderboligen (Foto/Photo)
  6/7
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  7/7
  Soppangrep i Arbeiderbolin

12 m2 virke ble sanert. Bygningsdeler som kunne reddes ble lagret, og det ble etablert lufteluker. Alle de gamle lukene var tette, noe som er en medvirkende årsak til soppangrepet. I tillegg var det mye feilaktig bruk av plast. Dette, i kombinasjon med sviktende sammenføyninger, førte til at ca 60 m2 gulv i 1. etg måtte skiftes.

 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  1/6
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  2/6
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  3/6
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  4/6
  Soppangrep i Arbeiderbolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  5/6
  Soppangrep i bolin
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  6/6
  Soppangrep i Arbeiderbolin

Gammelt gulv, plast og isolasjon ble fjernet, noe bjelkelag, men det meste kunne bli. Kistemur (to oppmurte steinmurer med jord imellom) ble revet. Steinmur ble satt opp igjen og behandlet med Boracol r20 (soppdreper), nytt gulv ble lagt og inspeksjonsluker ble etablert.