Hopp til hovedinnhold

Sykkeltur langs Svartelva

29. mai, 2. pinsedag, arrangeres det sykkeltur langs Svartelva. Turen går fra Svartelvas utløp ved Åkersvika, Vikingskipet, til Klevfos. Mer informasjon kommer.

  • Svartelva meandrerer gjennom sumplandskap. I bakgrunnen er Vang kirke og bebyggelse rundt.
    1/2
    Svartelva mot Åkersvika. Vang kirke skimtes i bakgrunnen.
  • Klefos sett på avstand. I forgrunnen er det en dam i elva med en demning og en bro.
    2/2
    Fabrikken sett fra Klevfosdammen