Tilbud til skoler/barnehager fabrikken

Sett sammen din egen temadag utifra vår meny. Om du ønsker spesielle tema, ta kontakt med oss.

 • Sortèrsalen (Foto/Photo)
  1/7
  Omvisning i sortersalen. (Bilde 1 av 7)
 • Papirlaging (Foto/Photo)
  2/7
  Papirlaging på papirkjøkkenet (Bilde 2 av 7)
 • Vannhjul (Foto/Photo)
  3/7
  Snekring av vannhjul (Bilde 3 av 7)
 • Smia (Foto/Photo)
  4/7
  Støping av tinnfigurer. (Bilde 4 av 7)
 • Smådyr i kanalen (Foto/Photo)
  5/7
  Undersøkelser av bunndyr (Bilde 5 av 7)
 • Arbeiderbolin (Foto/Photo)
  6/7
  Kjøkkenet i Arbeiderboligen. 50-talls leiligheta (Bilde 6 av 7)
 • Barn i lek (Foto/Photo)
  7/7
  Lekeplassen (Bilde 7 av 7)

Klevfos har tilbud til barn og unge i alle aldre, fra barnehager til videregående skoler. Skolene kan utifra en oppsatt meny, sette sammen sin egen temadag utifra det de ønsker kunnskap om. Menyen inneholder:

Omvisning i fabrikken. Vi tar elevene med en runde i fabrikken, som er stort sett komplett med alle maskiner, og selv om de ikke går, får ungene et inntrykk av hvordan arbeidsdagen var, og vi legger alltid opp omvisningen etter den aldersgruppa vi har med. Vi forteller også om arbeiderne, hvor de kom fra og hvordan de hadde det på Klevfos.

Håndlaging av papir. Barna får lage sitt eget papir på samme måten som det ble gjort før papirmaskina kom. Det er viktig lærdom for dem å følge treet gjennom fabrikken til det blir ferdig papir.

Snekring av vannhjul. Barna kan snekre sitt eget vannhjul som de kan prøve i elva. Her får de et innblikk i hvordan maskinene i fabrikken kunne gå ved hjelp av vannkraft.

Bunndyr i kanalen. Her får elevene bruke utstyr til å ta opp og undersøke de mange rare bunndyra som finnes i kanalen her.

Omvisning i arbeiderboligen. Den gamle arbeiderboligen på Klevfos ble flyttet hit fra Tofsrud i Løten på begynnelsen av 1890-årene, for å bli leiligheter til arbeiderne. 1 etg. brukes i dag stort sett til utstillinger, men i 2.etg er to leiligheter innredet slik de stort sett sto på 1930-tallet og 1950-tallet. Det er artig og lærerikt for barn i alle aldre å se hvordan de bodde på den tida. Mange får seg aha-opplevelser.

Klevfos venner har bygd en stor lekeplass med lekeapparater der elevene kan utfolde seg i lek. Her er også grillplasser. I fjor ble det satt opp en stor gapahuk med bord og benker.

Kombiner gjerne med noe av dette med Munch-senteret.