Fra Tømmer til papir

Fra Tømmer til papir er en temadag for elever fra 6 - 7 klassetrinn. Elevene får følge treets reise fra skogen til det blir papir.

  • Tømmer til papir (Foto/Photo)
    Trefelling

Skogen og elva var det grunnleggende for drifta på Klevfos. Tømmeret ble fraktet hit med jernbanen, ble hugget opp til flis og kokt til cellulose. På temadagen "Fra tømmer til papir" får elevene være med erfarne tømmerhoggere ut i skogen og hugge tømmer på gammelt vis. De får se og lære om gammelt redskap tømmerhoggerne brukte og de får bruke det selv. Deretter får de bli med i fabrikken, og selv om ikke akkurat det treet de hogde blir til flis, så får de følge flisa gjennom alle maskinene til det ender opp på pakkeriet, blir adressert og sendt med jernbanen ut i den store verden. Til slutt får de bli med på papirkjøkkenet og lage sitt eget papir av cellulose. Der får de også høre historia om opprinnelsen av papiret, som daterer seg helt tilbake til år 105 e.Kr. Midt på dagen er det matpause, der barna får servert gammeldags tømmerhoggermat. Det består av surost, sukker, havregryn og kaldt vann, noen synes det er godt mens andre holder seg til matpakka si ! I det hele tatt er dette en innholdsrik dag med mye lærdom og en fin måte å lære om lokal kulturhistorie på.

Ta kontakt for nærmere info.