Bilder - Klevfos Cellulose- & Papirfabrik

Er du interessert i å se på gamle historiske bilder fra tida da Klevfos Cellulose- & Papirfabrik var i virksomhet? I vårt digitale arkiv "DigitaltMuseum" finner du både bilder fra fabrikktida, men også bilder fra perioden etter at fabrikken ble museum. På denne siden finner du lenker til noen bildemapper hvor vi har forsøkt å samle både historiske bilder fra fabrikktida og bilder av industrianlegget fra museumstida. Bruk gjerne knappen "vis flere" inne på DigitaltMuseum-sida for å se alle bildene i mappa.

  • Foto: Normann, Carl Gustav /Anno Glomdalsmuseet. GMF.21991 (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Normann, Carl Gustav /Anno Glomdalsmuseet. GMF.21991
 (Foto/Photo)

Bilder fra fabrikkområdet - museumstida

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune

Detalj fra fabrikken på Klevfos (Foto/Photo)

Bilder fra fabrikktida

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune 

 (Foto/Photo)

Bilder fra fabrikkbygningen

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune

 (Foto/Photo)

Bilder av interiør og istandsetting

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune

 (Foto/Photo)

Tekniske tegninger av bygninger og driftsmateriell

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune

 (Foto/Photo)

Tekniske tegninger av bygninger og driftsmatriell

Tegningsoppdrag utført av Aadals Brug på oppdrag fra Klevfos Cellulose- & Papirfabrik.