Om museet

Klevfos Industrimuseum ble åpnet i 1986. Museet er et viktig kulturminne som forteller om et slitsomt liv både for arbeiderne og deres familier. Museet består av en komplett fabrikk slik den sto ved nedleggelsen i 1976, arbeiderbolig, bestyrerbolig, damanlegg, smie og verksted.

hasselbakken_060918_dvd002_2866.JPG. Foto/Photo

Hasselbakken

Hasselbakken

Hasselbakken er bestyrerboligen på Klevfos. Et hus med sjel, som benyttes til eget bruk, utleie og kurs.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Klevfos Cellulose & Papirfabrikk

Klevfos Cellulose & Papirfabrikk

En av landets minste papirfabrikker, i drift fra 1888 - 1976. Står i dag nesten komplett med maskiner, damanlegg, verksted, smie og boliger. Et unikt og viktig kulturminne fra den gang Ådalsbruk var det største industristed mellom Oslo og Trondhjem.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Munch-senteret. Foto/Photo

Munch-senteret

Munch-senteret

Edvard Munch ble født på Engelaug østre på Ådalsbruk 12 desember 1863. I Munch-senteret på Klevfos kan du lære om Munchs barndom og forhold til Løten, og se mange av hans tidlige tegninger fra Hedemarken.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Arbeiderbolin. Foto/Photo

Klevfosbolin

Klevfosbolin

Klevfosboligen er en rappet tømmerbygning som ble flyttet hit fra Tofsrud i Løten på begynnelsen av 1890 årene. Den inneholdt 6-8 leiligheter for Klevfosansatte. 2 leiligheter står nå åpne for publikum.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Klevfos Industrimuseum. Foto/Photo

Kontaktinfo

Kontaktinfo

Ta kontakt med oss på tlf eller e-post. Er du i nærheten kan du også stikke innom oss for en prat.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Barn i lek. Foto/Photo

Uteområdet på Klevfos

Uteområdet på Klevfos

Uteområdet vårt er flittig brukt av både store og små. Vi har en flott lekeplass, gapahuk med griller og et stort grøntareal til lek og aktiviteter.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Skjærdal. Foto/Photo

Skjærdal

Skjærdal

Skjærdal er funksjonærboligen på Klevfos. Den ble bygget i 1919–1920. Den fungerte som kontorer fra 1987–2003, og fungerer i dag som et flerbrukshus.

KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM

Papirlaging. Foto/Photo

Våre ansatte

Våre ansatte