Hopp til hovedinnhold

Hasselbakken

Hasselbakken er bestyrerboligen på Klevfos, og den fungerte som det i 63 år, fra 1897 til 1959. Deretter ble den brukt til kontorer fram til museet åpnet i 1986. Huset brukes nå til bespisning ved gruppebesøk på Klevfos, og til utleie for kurs og selskaper.

  • Stor hvit trebygning i to etasjer.
    Hasselbakken

Hasselbakken fremstår i dag omtrent slik det sto da fabrikken ble nedlagt i 1976. Første etg, som fra 1960 var blitt brukt til kontorer ble, da anlegget ble museum, tilbakeført til stuene fra 1929. Det var da stue, peisestue og spisestue. Disse brukes i dag til utleie. Det tidligere kjøkkenet, som ble gjort om til resepsjon og kassakontor, står i dag intakt og er utleid til eksterne formål. I 2.etg er det kjøkken, toalett, kurs/spisesal og to lagerrom. Hasselbakken er et hus med sjel, det er hjemmekoselig og er derfor et populært utleieobjekt til f.eks konfirmasjoner.

Hasselbakkens historie

Det vi vet er at det i 1897 ble satt opp et lite hus på Hasselbakken av Ole. P. Haug, og videre at bestyreren på Klevfos den gangen, Otto Andersèn, leide det av Haug. Huset var 1 1/2 etg, i første etg kjøkken og stue, og i andre etg ett soverom, boder og en overbygd veranda. Det var kjeller under entreen og kjøkkenet, med nedgang fra kjøkkenet med lem og trapp. Denne delen står mer eller mindre urørt i dag.

Huset ble allerede i 1898 utvidet med kjøkkeninngang og lagerrom for mat i tilknytning til kjøkkenet. Den overbygde verandaen ble kledd inn og antagelig brukt til soverom. Året etter kjøpte Andersèn huset for egen regning og bygde på to stuer samt veranda ut mot elva som gikk helt opp til andre etg. Otto Andersèn solgte i 1906 Hasselbakken til Klevfos for den nette sum av kr. 6000,-, men bodde der selv til han sluttet i 1908.

Ch. Arenz Rohde ble ansatt som ny bestyrer på Klevfos. I hans periode ble det ikke utført nevneverdige endringer ved huset, bortsett fra noen kott i andre etg. som ble omgjort til soverom. I 1913 ble Eivind Torp ny bestyrer og flyttet med familie inn på Hasselbakken.  I 1923 ble det satt inn bad og toalett i 2. etg, det samme toalettrommet som brukes i dag. I 1929 fikk huset full andre etg + loft, og dermed stort sett det utseende det har i dag. Torp var den bestyreren som var lengst på Klevfos, han gikk av med pensjon i 1952. Det kan nevnes at hans kone fikk utført noen spesielle veggmalerier i en av stuene, disse maleriene er godt bevart. Ny bestyrer ble John H. Jacobsen som ble erstattet av Hans Bøen i desember 1956. Han var bestyrer helt til fabrikken ble nedlagt i 1976. Hans Bøen bodde på Hasselbakken i 3 år. Da var huset i dårlig forfatning og ny bolig ble kjøpt til bestyreren. Dermed var Hasselbakkens tid som bestyrerbolig slutt.

Hasselbakken ble nå omgjort til kontorlokaler som var en mangel ved fabrikken. Stuene nede ble kontorer, kjøkkenet ble ekspedisjon og kassakontor. I andre etg ble en vegg mellom 2 soverom fjernet og ble den salen vi har i dag. Badet ble omgjort til laboratorium.

I årene etter at fabrikken ble nedlagt, ble det utført store reparasjoner på Hasselbakken. Laboratoriet ble ombygd til kjøkken og kontorene nede tilbakeført til stuer. Omgjøringen var ferdig i 1994. Siden da er huset blitt benyttet til eget bruk og til utleie. Hasselbakken vil mest sannsynlig bli stående som det gjør i dag og vil nok alltid bli kalt bestyrerboligen på Klevfos.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2