Mens Edvard tegner

Tor Karseths populære syngespill om den unge Edvard Munch på sommerferie i Løten 1875 er tilbake! To forestillinger: 26. og 27. juni kl. 15.00.

Billetter

Voksen kr 200,- | Barn kr 100,

Billetter kjøpes på nett fram til kl 13.00 på spilledagen. Etter kl. 13.15 kan billetter kjøpes i døra eller pr telefon 62 50 88 00.

  • Oskar Nilsen spiller rollen som den unge Edvard Munch på besøk i Løten sommern 1875. (Foto/Photo)
    1/1
    Oskar Nilsen spiller rollen som den unge Edvard Munch på besøk i Løten sommern 1875. Emilie Westli Andersen

1875 drar 11-åringen Edvard Munch og veslebroren Andreas på sommerferie til Engelaug og Ådalsbruk.
I forestillingen «Mens Edvard tegner» lar vi de to brødrene møte jevnaldrende gutter og jenter ved Gammelhuset mølle og sag, det vil si det området hvor Klevfos Cellulose - & Papirfabrik ble anlagt 15 år senere.