Mens Edvard tegner

Tor Karseths populære syngespill om den unge Edvard Munch på sommerferie i Løten 1875 er tilbake! Vises i Løten kino søndag 12. desember kl. 16.00

Billetter

Voksen kr 200,- | Barn kr 100,

  • Oskar Nilsen spiller rollen som den unge Edvard Munch på besøk i Løten sommern 1875. (Foto/Photo)
    1/1
    Oskar Nilsen spiller rollen som den unge Edvard Munch på besøk i Løten sommern 1875. Emilie Westli Andersen

1875 drar 11-åringen Edvard Munch og veslebroren Andreas på sommerferie til Engelaug og Ådalsbruk, der Edvard ble født 22. desember 1863.
I forestillingen «Mens Edvard tegner» lar vi de to brødrene møte jevnaldrende gutter og jenter ved Gammelhuset mølle og sag, det vil si det området hvor Klevfos Cellulose - & Papirfabrik ble anlagt 15 år senere.