Hopp til hovedinnhold

Kristian Lien

En av arbeiderne på Klevfos som har satt spor etter seg, er Kristian Lien.

 • Kristian Lien fotografert på sine Eldre dager. Har på seg dress og slips. Han er pyntet på håret og har bart.
  1/1

Da Klevfos ble bygd i 1888, var det for det meste skogsarbeidere og gardsarbeidere som søkte arbeid på Klevfos. Det var også noen husmenn. Disse arbeiderne hadde en stri hverdag uten fast arbeidstid og uten fast lønn. Gardsarbeideren var ofte ansatt for ett år om gangen, og da året var omme ble det utbetalt lønn. Da var det ofte at det ble lite igjen, fordi det ble trukket for ved og for evt. tjenester som bonden hadde gjort arbeideren og familien. Hadde gardskaren ødelagt noe redskap, ble det også trukket for det. I tillegg til dette var det arbeid både hverdag og helg. I håp om å få en bedre arbeidsdag, søkte mange seg til Klevfos. Selv om det her også var hardt arbeid og lange dager, hadde de iallefall fast arbeidstid og de fikk lønn en gang i uka. 

Kristian Lien var en slik kar. Han hadde et lite småbruk i Romedal som ikke kastet all verden av seg. Kristian fikk jobb her som hollenderfører. Hollenderførerens jobb var å "stikke nævan i hollenderkummen og kjinne at massa, hu er itte færdig lell". Disse kara kjente med fingra på cellulosen når den var klar for papirmaskina, når den hadde riktig konsistens for å lage f.eks. 80g's papir. Var han fornøyd sendte han massa ned til papirmaskina.

På fabrikken jobbet man 3 skift, men noen arbeidet bare dagtid. Skiftene var 8 timer, mens dagtid var 12 timer. Kristian Lien jobbet bare dagtid. Han hadde 6,3 km arbeidsveg gjennom skogen fra bruket sitt i Romedal til Klevfos. Han gikk hjemmefra ved 04.00 tida, begynte arbeidsdagen kl. 06.00, arbeidet til 18.00 og gikk hjem til Romedal. "Det var itte mye dom heme fekk sjå tel'n" . Slik var det, sommer som vinter. Kristian jobbet her i over 30 år og han fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv. Vi er så heldige at etterkommerene hans har gitt medaljen til Klevfos.


 • Kongens fortjenestemedalje i sølv. Rund medaljong med grønt stoff
  1/3
 • Kongens fortjenestemedalje i sølv. Rund medaljong med grønt stoff
  2/3
 • Kongens fortjenestemedalje i sølv. Rund medaljong med grønt stoff
  3/3

Turistforeningen har åpnet arbesvegen til Kristian og gitt den navnet "Kristian Lien stien". Du kan nå gå i fotsporene hans fra Klevfos og til Romedal.

I forestillingen ARBESDAER, omtales Kristian på denne måten:

Det er mange slags arbesveger

det kæn vara å vakne klokka tre om natta

'ta kjærringa som stiltre seg opp.

Langt unna høre du a

romstere med vatn og kjeler.

Hu får deg opp, får ti deg mat,

får deg avgårde.

Så er det din tur.

En og en hælv times gange i vinternatta

før du i daggryet skimte

fabrikkpipa på Klevfos.Hæn Kristian Lien hadde den arbesvegen.Med et småbruk høgt oppi lia,

langt neri Romedal

vart det slik.

Tre timers arbesveg. Tolv timer i hollenderiet.

det var itte så mye dom heme såg tel'n.Så var det en gong det hadde snødd så fælt.

En ta romedølinga var itte på arbe den dagen.

- Åffer kom du itte på arbe i går?

ville formænn veta.

- Det var så mye snø.

  Åssen skulle je kømmi på arbe da.....

sa romedølingen.

Og formænn svara:

- Du hadde nok fønni stien.

  Du kunne følgt fælen hass Kristian Lien.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2