Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprosjektet

Kunnskapsprosjektet ble igangsatt mars 2020. Det ble lagt ned et stort arbeid fra Fabrica kulturminnetjenester og Anno museum, som i samarbeid gjennomførte seks delprosjekter. Sluttrapporten finner du her.

Klevfos Cellulose- og Papirfabrik står den dag i dag, foruten noen tilpasninger til museumsdriften, i stor grad som den gjorde siste arbeidsdag ved fabrikken i 1976. Cellulosefremstillingen krevde kjemikalier, og restkjemikalier i anlegget skaper en saltproblematikk i den kjemiske delen av fabrikkanlegget. 

I mars 2020 ble det  igangsatt et kunnskapsprosjekt med bakgrunn i problemstillingen, for å finne gode metoder for å ivareta anlegget.

 • Inventar i Klevfos-fabrikken. Bærer preg av tidens tann
  1/1
  Foto: Ali Suliman /Anno museum. Bildet viser sodahuset i fabrikkbygningen ved Klevfos industrimuseum.

Prosjektet ble inndelt i seks delprosjekter: murverksnedbrytning, forurenset grunn, bygningsstabilitet, bygningstilstand, dokumentasjon og kulturminnefaglig verdsetting.

Prioriteringen av delprosjektene er basert på prosjektplanen av 7. mai 2020, godkjent av Riksantikvaren.

Sammen med hovedrapporten ble det levert egne rapporter for delprosjektene Murverksnedbrytning og Vurdering av helhetlig tilstand.

Resultatene er en følge av et godt samarbeid med Anno Klevfos industrimuseum, men konklusjoner og tilrådninger er gjort på et fritt grunnlag av Fabrica kulturminnetjenester.

 • Interiør fra Klevfos. Mann står å raker ei renne.
  1/1
  Sodahuset i fabrikkbygningen Klevfos cellulose- & papirfabrikk. Ottar A. Skjerstad ved smelteovnen.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2