Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprosjektet

Klevfos Cellulose- og Papirfabrik står den dag i dag, foruten noen tilpasninger til museumsdriften, i stor grad som den gjorde siste arbeidsdag ved fabrikken i 1976. Cellulosefremstillingen krevde kjemikalier, og restkjemikalier i anlegget skaper en saltproblematikk i den kjemiske delen av fabrikkanlegget. De neste årene vil vi arbeide spesielt med denne problemstillingen for å finne gode metoder for å ivareta anlegget.

 • Inventar i Klevfos-fabrikken. Bærer preg av tidens tann
  1/1
  Foto: Ali Suliman /Anno museum. Bildet viser sodahuset i fabrikkbygningen ved Klevfos industrimuseum.

Klevfos Cellulose- og Papirfabrik (1888-1976) i Løten kommune i Innlandet var den første norske cellulosefabrikken som produserte kraftpapir av egen masse, sulfatcellulose. Den lille papirfabrikken er i dag Anno Klevfos industrimuseum.

I et helhetlig kulturmiljø vises hele produksjonsprosessen fra omdanning av tømmerstokken til cellulose og ferdig papir.

Cellulosefremstillingen krevde kjemikalier, og for å spare produksjonskostnader ble disse gjenvunnet i fabrikken. Kjemikaliebruken gjør det fortsatt krevende å vedlikeholde deler av fabrikkbygningen. 


 • Interiør fra Klevfos. Mann står å raker ei renne.
  1/1
  Sodahuset i fabrikkbygningen Klevfos cellulose- & papirfabrikk. Ottar A. Skjerstad ved smelteovnen.

Kunnskapsprosjektet gjennomføres i 2020-2021

For å skaffe mer kunnskap om hvordan anlegget kan bevares gjennomfører Anno museum et kunnskapsprosjekt med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. 

Ved hjelp av tester, analyser og overvåkning vil det lages tiltak som kan bremse murverksnedbrytingen. Prosjektet skal også sammenfatte kunnskap om fabrikkbygningens bygningsmessige tilstand og kulturminneverdi.

Fabrica kulturminnetjenester bistår som faglige rådgivere. Målsettingen er at kunnskap skal gi mulighet for å bevare hele fabrikkbygningen, og at erfaringene fra prosjektet kan deles med andre anlegg med tilsvarende utfordringer.