Mens Edvard tegner

Et syngespill om Edvard Munch og hans besøk på Engelaug sommeren 1875. Vi får treffe Edvard, hans bror og noen av de barna han sannsynligvis møtte under sin ferie her på Ådalsbruk.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Om forestillingen

1875 drar tolvåringen Edvard Munch og veslebroren Andreas på sommerferie til Engelaug og Ådalsbruk. I forestillingen «Mens Edvard tegner» lar vi de to brødrene møte jevnaldrende gutter og jenter ved Gammelhuset mølle og sag, det vil si det området hvor Klevfos Cellulose - & Papirfabrik ble anlagt 15 år senere. Mens Edvard tegner, driver de andre guttene eksersis før de blir tatt til fange av jentene. Vi får høre om driften ved Aadals Brug mekaniske verksted og jernstøberi, drømmen om Amerika og dommen over morderen Kristoffer Svartbækken. Alle rollefigurene er historiske personer som Edvard og Andreas godt kan ha truffet under oppholdet sitt på Engelaug.

I tillegg til å dokumentere og formidle historia til fabrikken, formidler Klevfos også historia om Edvard Munchs tilknytning til Løten. «Mens Edvard tegner» er et forsøk på å kombinere disse to temaene. Viktigste inspirasjonskilde for Tor Karseth har vært Åse Krogsruds bok «Munchs første strek».

I forestillingen er det ni sanger, og til de fleste sangene er det også ei tegning. Tegningene er laget av Ruben Olsrud og ved pianoet sitter Ole Gjøstøl. Begge har fortid fra forestillingen «Unga på Løkja». Det har også flere av de andre aktørene, et par av dem spiller «Arbesdaer» og noen er med i forestillingen «Lussi» på Domkirkeodden. Ansvarlig for manus, musikk og instruksjon er Tor Karseth.


  • Mens Edvard tegner (Foto/Photo)
    1/1
    Tegning av Ruben Olsrud