Hopp til hovedinnhold

Klevfos Cellulose- & Papirfabrik AS
1888 - 1976

Fabrikken er et stykke industrihistorie fra den tida da treforedlingen var vår største eksportnæring.

 • Klevfos Cellulose- & Papirfabrik - bilde fra hovedinngangen. Mursteinsbygning
  Klevfos Cellulose- & Papirfabrik Bård Løken

Klevfos Cellulose & Papirfabrikk ble grunnlagt i1888 og ligger på Ådalsbruk i Løten kommune ca 15 km øst for Hamar. Stedsnavnet Ådalsbruk har også tilknytning til norsk industrihistorie gjennom bedriften Aadals Brug Jernstøberi & Mek Verksted som ble grunnlagt i 1842 og var i drift fram til 1928. 

De første årene produserte Klevfos bare cellulose. Ledelsen fant imidlertid snart ut at det var mer lønnsomt å videreforedle cellulosen til papir. Aadals Brug hjalp til med å bygge om tørkemaskinen til papirmaskin, og Klevfos ble en av de første fabrikkene i Norge som laget kraftpapir av egen masse. 

I 1909 brant det meste av fabrikken ned til grunnen, men Klevfos ble bygget opp igjen og sto ferdig i 1911. Fram mot 1920 ble det gjennomført en rekke forbedringer i fabrikken og driften gikk godt. I 1918 kjøpte Union & Co aksjene i fortaket – til god pris for aksjonærene.

Så skjer det ikke så mye mer. Tida står stille når det gjelder produksjonsmetoder og arbeidsmiljø. Med opp mot 100 ansatte og en årsproduksjon som gjør Klevfos til den klart minste av landets cellulose- og papirfabrikker. Klevfos vakler gjennom de harde 30-åra, og produserer jevnt og trutt i oppgangstidene etter andre verdenskrig. 

Helt til i 1976 holder Klevfos stand. Da er det slutt – og avskjed med grått papir.

Nytt liv 

Men Klevfos har fått et liv etter nedleggelsen. Etter stor innsats fra venneforeningen, åpnet Klevfos Industrimuseum i juni 1986. Klevfos hadde en beskjeden plass i norsk treforedling da fabrikken var i drift. I dag spiller det gamle industrimiljøet ved Svartelva i Løten en viktig rolle når det gjelder dokumentasjon av cellulose- og papirproduksjon. Klevfos er også et av de 13 anleggene som Riksantikvaren prioriterer når det gjelder bevaring av industrielle kulturminner. Fabrikken står som den gjorde i 1976, med produksjonsutstyr hovedsakelig fra åra 1910 – 1920. Dette gir publikum et godt inntrykk av hvordan livet artet seg på en industriarbeidsplass i denne tiden. Omvisningene tar deg med gjennom de ulike avdelingene, og du følger prosessen fra tømmer til ferdig papir.

 • Den gamle smia på Klevfos.
  1/2
  Den gamle smia på Klevfos.
 • Det gamle verkstedet på Klevfos.
  2/2
  Det gamle verkstedet på Klevfos.

På fabrikkområdet finnes også den gamle smia. Der kan du se essa der smeden varmet opp jernet han skulle smi av, og ambolten der han formet det. Ved siden av smia ligger det gamle verkstedet, hvor det var mekanisk verksted i første etasjen og snekkerverksted i andre.

 I Klevfosboligen er det innredet arbeiderleiligheter fra ulike tidsperioder. Leilighetene viser hvordan klevfosarbeideren og familien hans bodde. I dag har museet også et ”papirkjøkken”. Her får publikum muligheten for å lage sitt eget papir for hånd. Museet selger også håndlaget papir på bestilling. Museet har et stort friområde med damanlegg og kanaler. Her er det muligheter for en rast. Det finnes benker, bord og lekeapparater for barna. I de nærliggende områdene er det gode turmuligheter. 

Vi vil også nevne at gjennom sesongen som varer fra 1. mai til slutten av september, vises skuespillet ”Arbesdaer” som har blitt et viktig varemerke for museet. I snart 30 år har publikum kunnet være med på en en og en halv times forestilling om hvordan livet artet seg både i arbeid og fritid på Klevfos. Stykket er skrevet av Tor Karseth.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2