Hopp til hovedinnhold

Unga på Løkja

En forestilling som handler om hvordan ungene på Ådalsbrug og i Løken skolekrets hadde det på 1920-30 tallet. Stykket hadde premiere i 1993 og sangene og sketsjene forteller hvordan barn fikk dekket sine grunnleggende behov som mat, klær, helse, skole og arbeid.

Forestillinger 2024:

Lørdag 11. mai, kl. 15.00
Søndag 12. mai, kl. 15.00

Begge forestillingene spilles i Hollenderiet på Klevfos Industrimuseum.

  • En gruppe elever blir fotografert i en trapp. Svarthvitbilde fra 1938
    1/1

Tor Karseth skrev «Unga på Løkja» i 1993. De ansatte på Løkjaskola (Løken skole) ville bruke teater for å bedre skolemiljøet. På Klevfos ble det en mulighet til å utvikle formidlingsteateret videre og at det her lå et publikumspotensiale. «Unga på Løkja» er mest i slekt med «Arbesdaer», og handler om hvordan unger hadde det på Ådalsbruk og i Løken skolekrets på 1920-30 tallet. Sangene og sketsjene handler egentlig om hvordan barn fikk dekket sine grunnleggende behov: mat, klær, helse, skole og arbeid. Forestillingen hadde premiere juni 1993 i Løten Kino, snart ble det også forestillinger på Klevfos. Sangene ble snart spilt inn på cd og kassett, Oplandske bokforlag ga ut stoffet i bokform og NRK lagde sin egen opplesningsserie. Det ble også reist rundt i hele Hedmark, for Rikskonsertene, med en kortversjon av forestillingen. Hedmarken Friskole, som holder til på Løkjaskolen i dag, setter jevnlig opp «Unga på Løkja»-oppsetninger.

De som fortalte historiene er borte nå. Sigurd Tomter døde alt i 1991, men i boka hans, «Sigurd på Klevfos», og i samtaler/intervjuer, fins mye av det forestillingen handler om. De to viktigste bidragsyterne var likevel Signe og Peter Berg, og de mange samtalene de hadde med Tor Karseth i stua deres like ved Klevfos. Kanskje hadde unger og voksne den gangen en annen optimisme, an annen kraft og vilje enn vi har i dag. De trudde på ei framtid. De følte at de levde i de store forandringers tid, og at forandringene var til det bedre.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2